Phân tích mạch điện tủ lạnh trực tiếp

LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN TỦ LẠNH

Một mạch điện được liên kết bởi dây dẫn điện, thiết bị điện, phụ tải điện. Trong đó dây dẫn điện để dẫn dòng điện, thiết bị điện để đóng ngắt nguồn điện cho phụ tải (điều khiển), phụ tải điện biến điện năng thành các dạng năng lượng khác để thực hiện chế độ làm việc. Do đó để phụ tải làm việc phải có dòng điện chạy qua. Do đó mạch điện phải là mạch khép kín.

Phân tích mạch điện tủ lạnh trực tiếp

Mạch điện tủ lạnh CAPATOB

a) Nhận xét: đây là tủ lạnh trực tiếp 1 cánh cửa
– Có 4 thiết bị điện là role khởi động, role bảo vệ, role xả đá, role khống chế nhiệt độ.
– Có 2 phụ tải điện là Blốc và bóng đèn.

b) Phân tích

  • Mạch chiếu sáng: nguồn có ký hiệu là Nà đènà công tắc à về nguồn L
  • Mạch làm lạnh

+ Nguồn có ký hiệu N à role xả đá àrole khống chế nhiệt độà chân C (động cơ Blốc) à R (động cơ Blốcà role khởi động và bảo vệ à về nguồn L

c) Một số hiện tượng thường gặp trong mạch điện

  • Hiện tượng 1: Cắm điện đèn không sáng, Blốc không hoạt động, dòng điện I = 0

Nguyên nhân là do mất nguồn hoặc ổ cắm hoặc phích cắm hỏng.

  • Hiện tượng 2: Đèn sáng, Blốc không hoạt động, I rất lớn.

Nguyên nhân: Do hỏng role khởi động, hỏng động cơ Blốc

  • Hiện tượng 3: Đèn sáng, Blốc không hoạt động, I rất nhỏ.

Nguyên nhân: Do hỏng role xả đá, khống chế nhiệt độ, role khởi động và bảo vệ, động cơ Blốc, dây dẫn điện.

Mạch điện tủ lạnh SANYO

a) Nhận xét: đây là tủ lạnh trực tiếp 2 cánh cửa

  • Có 3 phụ tải: Đèn, sấy, động cơ Blốc
  • Có 4 thiết bị điện là role khởi động, role bảo vệ, role xả đá, role khống chế nhiệt độ.

b) Phân tích

  • Mạch chiếu sáng

+ Nguồn L à H (khống chế nhiệt độ) à C (khống chế nhiệt độ) à role bảo vệ à C (Blốc) à R (Blốc) à role khởi động à Nguồn L

+ Nguồn L àH (khống chế nhiệt độ) à L (khống chế nhiệt độ) à Sấy à C (khống chế nhiệt độ) à role bảo vệ à C (Blốc) à R (Blốc) à role khởi động à Nguồn N

* Kết luận: Ở chế độ sấy dàn lạnh, sấy dàn lạnh và động cơ Blốc nối tiếp nhau. Nhưng chỉ có sấy làm việc do sấy có công suất nhỏ, điện trở lớn trở thành phụ tải còn động cơ Blốc có công suất lớn, điện trở nhỏ trở thành dây dẫn nguồn.