Lễ tổng kết cuối năm 2015

Share1

 

Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, TRUNG TÂM DẠY NGHỀ THANH XUÂN còn chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên toàn trung tâm .Trong những năm qua công đoàn Trung Tâm Dạy Nghề Thanh Xuân đã thật sự là một tổ chức quan trọng góp phần  thực hiện thắng lợi của đơn vị. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, BCH công đoàn đã phối  hợp ban Giám đốc Trung Tâm  cùng với sự đoàn kết, nhiệt tình của tập thể đoàn trường; Công đoàn Trung tâm đã trở thành một  tổ chức vững mạnh, đóng vai trò nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

   

    Ban giám đốc Trung tâm thực hiện đầy đủ các chính sách, về quyền lợi: Như chế độ giờ chuẩn, giờ cho giáo viên có con mọn, giáo viên tập sự … cải thiện điều kiện làm việc. Công đoàn phối hợp chặt chẽ với Nhà trường trong việc kiểm tra, giám sát đảm bảo việc thực hiện đúng, đủ, kịp thời và công bằng các chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng, các chế độ bảo hiểm, phụ cấp đứng lớp. Thu nhập tăng thêm thực hiện ngày càng sát hơn, phù hợp hơn với hiệu quả đóng góp của mỗi người theo từng vị trí công tác.