NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NÂNG HẠ KÍNH

Hệ thống nâng hạ kính hoạt động dựa trên nguyên lý cơ học và điều khiển. Một bộ động cơ mạnh mẽ được tích hợp để tạo động lực cần thiết cho quá trình nâng và hạ. Hệ thống cảm biến đặc biệt giúp đo lường và kiểm soát độ cao của kính một cách chính xác, đồng thời điều chỉnh áp suất khí hoặc dầu để duy trì vị trí ổn định. Việc kết hợp các yếu tố này giúp nguyên lý hoạt động của hệ thống nâng hạ kính hoạt động mượt mà, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong các ứng dụng sử dụng kính lớn.

Sơ đồ mạch điện hệ thống nâng hạ kính ô tô


Nguyên lý làm việc

– TH1: Khi công tắc đánh lửa ở ON mà công tắc nâng hạ kính ở OFF

Khi bật khóa điện nấc ON (công tắc đánh lửa đóng) lúc này nguồn điện dương chạy từ dương ắc quy qua công tắc đánh lửa qua cầu chì rồi qua cuộn cảm của rơ le mạch ra âm ắc quy. Lúc này rơ le tạo từ trường hút cặp tiếp đáng, do vậy nguồn dương ắc quy qua cặp tiếp điểm đến chân dương của công tắc tổng nâng hạ kính. Do lúc này không điều khiển công tắc ở nấc ON lên các mô tơ không hoạt động.

– TH2: Khi điều công tắc tổng nâng hạ kính ở ON

+ Điều khiển công tắc tài xế

Ø Nấc lên: lúc này tiếp điểm 1 nối với điểm 2 còn tiếp điểm 2 phẩy vẫn nối với chân 3 do vậy nguồn dương được chạy qua cắp tiếp điểm 1,2 qua mô tơ ra âm ắc quy thông qua cặp tiếp điểm 2 phẩy và 3 do vậy mô tơ quay kéo hoặc đẩy kính đi lên để đóng cửa số.

Ø Nấc xuống: Ở trường hợp này  tiếp điểm 2 phẩy nối chân 3 phẩy còn tiếp điểm 1 tách hai nối 3 do vậy nguồn dương được chay qua cặp tiếp điểm 3,2 phẩy và qua mô tơ về âm ắc quy  thông qua

+ Điều khiển công tắc tổng bên phải tài xế (phụ xế)

Ø Nấc lên: lúc này tiếp điểm RY tách và  nối với điểm bên trái (tiếp điểm dương) còn tiếp điểm S2 vẫn nối với chân tiếp điểm âm do vậy nguồn dương được chạy qua cắp tiếp điểm công tắc tổng rồi qua cặp tiếp điểm b,a rồi mô tơ, qua cắp tiếp điểm a,c phẩy của công tắc đơn rồi qua cặp tiếp điểm thường đóng trên công công tắc tổng rồi ra âm ắc quy do vậy mô tơ quay kéo hoặc đẩy kính đi lên để đóng cửa số.

Ø Nấc xuống: lúc này tiếp điểm S2 tách và  nối với điểm bên phải (tiếp điểm dương) còn tiếp điểm RY vẫn nối với chân tiếp điểm âm. Do vậy nguồn dương được chạy qua cắp tiếp điểmcông tắc tổng chân S2 rồi qua cặp tiếp điểm c,a phẩy rồi qua mô tơ, qua cắp tiếp điểm a,b của công tắc đơn rồi qua cặp tiếp điểm thường đóng trên công công tắc tổng rồi ra âm ắc quy do vậy mô tơ quay kéo kính đi xuống để mở cửa số.

Ø Lưu ý : Hai công tắc còn lại trên công tắc tổng nguyên lý cũng giống như công tắc tổng điều khiển cửa phụ xế.

– TH2: Khi điều công tắc tổng nâng hạ kính ở ON

+ Điều khiển công tắc đơn của phụ xế.

Ø Điều nấc lên: Lúc này người ngồi bên phụ xế kéo công tắc đi lên làm cho tiếp điểm a tách b nối c do vậy nguồn dương qua từ chân 4 của công tắc tổng qua công tắc trẻ e rồi qua cặp tiếp điểm c,a của công tắc đơn qua mô tơ, qua cặp tiếp điểm a,c phẩy rồi qua công tắc tổng ra âm do vậy mô trơ quay để kéo kính đi lên để đóng của sổ lại.

Ø Điều nấc xuống: Lúc này người ngồi bên phụ xế ấn công tắc đi xuống làm cho tiếp điểm a phẩy tách c phẩy nối b phẩy do vậy nguồn dương qua từ chân 4 của công tắc tổng qua công tắc trẻ e rồi qua cặp tiếp điểm b,a phẩy của công tắc đơn qua mô tơ , qua cặp tiếp điểm a,b rồi qua công tắc tổng ra âm do vậy mô trơ quay để kéo kính đi xuống để mở cửa sổ lại.

Ø Lưu ý : các công tắc phụ còn lại nguyên lý cũng giống như côn tắc đơn của của phụ tài xế, mà chỉ khác vị trí.

Trên đây là các thông tin chi tiết về nguyên lý hoạt động của hệ thống nâng hạ kính. Để biết thêm những thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ trường dạy nghề Thanh Xuân qua website https://truongdaotaonghethanhxuan.edu.vn/ hoặc đến địa chỉ 93 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, hotline: (024) 35 58 95 95  hoặc  0936 98 90 90.