Phương pháp cân cáp Tủ Lạnh

Phương pháp cân cáp

Là phương pháp đo trở lực không khí để tính tròn độ dài và tiết diện cua ống mao cho phù hợp. Phương pháp này chỉ được sử dụng khi thay thế Blốc, thay cáp thay đổi về môi chất, lắp mới hệ thống lạnh.

Có 2 phương pháp cân cáp: cân cáp trong và cân cáp ngoài.

 

  • Phương pháp cân cáp ngoài
– Là cân cáp với Blốc và ống mao cũng được lắp đặt trong 1 hệ thống làm lạnh nối hệ thống theo sơ đồ. Cấp điện cho Blốc hoạt động theo dõi kim đồng hồ HI đến khi nào kim đồng hồ dừng lại thì đó là gía trị trở lực của không khí của ống mao. Gía trị trở lực càng lớn thì sự chênh lệch áp suất càng cao, độ lạnh không đạt được theo yêu cầu. Do đó giá trị trở lực của ống mao ta thường dựa vào kí hiệu số sao của tủ để lựa chọn cho phù hợp.
+ Tủ 1 = 135 -> 150PSI
+ Tủ 2 = 155 -> 170PSI
+ Tủ 3,4 = 175 -> 190PSI
– Nếu giá trị trở lực đo được lớn hơn giá trị quy định thì ta phải cắt bớt ống mao hoặc thay thế ống mao có tiết diện lớn hơn.
  • Phương pháp cân cáp trong

Là cân cáp với hệ thống làm lạnh đã được lắp đặt hoàn chỉnh. Nối hệ thống theo sơ đồ . Cấp điện cho Blốc hoạt động rồi quan sát trên kim đồng hồ HI đến khi nào kim đồng hồ dừng lại thì giá trị đó là giá trị trở lực không khí của ống mao và dàn lạnh.

+ Tủ 1« = 150 -> 165PSI

+ Tủ 2« = 170 -> 185PSI

+ Tủ 3«,4« = 190 -> 210PSI

Nếu giá trị đo được lớn hơn giá trị quy định thì ta cắt bớt ống mao

Nếu giá trị đo được nhỏ hơn giá trị quy địnhthì ta nối thêm ống mao

* Lưu ý :

Trước khi cân cáp ta có thể đo áp suất đẩy của Blốc:

+ Nếu Blốc có sức đẩy lớn ta chọn giá trị trở lực cao

+ Nếu Blốc có sức đẩy nhỏ ta chọn giá trị trở lực thấp

Trường hợp tủ lạnh không có kí hiệu số sao « khi cân cáp ta thường chọn giá trị trở lực khoảng 150-210 PSI.

Đối với hệ tống tủ lạnh còn nguyên cáp không bị hỏng, nếu thay thế Blốc mà cân cáp có giá trị trở lực thấp hơn nhiều so với quy định ta kết luận công suất của Blốc nhỏ hoặc sức đẩy yếu. Trường hợp này không nên nối thêm ống mao mà phải thay Blốc.

Trường hợp giá trị đo được lớn hơn nhiều giá trị quy định ta kết luận Blốc có công suất lớn. Trường hợp này nếu cắt bớt ống mao ta phải nối thêm dàn nóng.