Tìm hiểu về Bộ ngưng tụ (Giàn nóng) của Ô Tô

Cấu tạo của giàn nóng (Bộ ngưng tụ)

Chú thích hình :

 

  1. Giàn nóng .
  2. Cửa vào.
  3. Khí nóng.
  4. Đầu từ máy nén đến
  5. Cửa ra.
  6. Môi chất giàn nóng ra
  7. Không khí lạnh.
  8. Quạt giàn nóng
  9. Ống dẫn chữ U.
  10. Cánh tản nhiệt

 Chức năng: Làm cho môi chất lạnh ở thể hơi dưới áp suất và nhiệt độ cao từ máy nén bơm đến ngưng tụ thành thể lỏng.

Nguyên lý hoạt động

   Trong quá trình hoạt động, bộ ngưng tụ nhận được hơi môi chất lạnh dưới áp suất và nhiệt độ rất cao do máy nén chuyển tới. Dòng hơi môi chất này được lưu thông trong ống dẫn Nhiệt độ của môi chất truyền qua các cánh tản nhiệt và được luồng gió mát thổi đi. Nhiệt độ môi chất nhanh chóng được giảm xuống, môi chất lạnh thể hơi được ngưng tụ trở thành môi chất lạnh ở thể lỏng.

   Dưới áp suất bơm của máy nén, môi chất lạnh thể lỏng áp suất cao theo ống dẫn đến bình chứa và tách ẩm.